501-230-456  
biuro@pkautokwiat.pl

05-240 Tłuszcz
ul. Warszawska 4

Kategoria D

PRAWO JAZDY KAT. D UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • autobusem,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej oraz z przyczepy lekkiej (dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 750 kg),
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim.

WIEK:

23 lat i 9 miesięcy lub 20 lat i 9 miesięcy z kursem kwalifikacji wstępnej

Aby pracować jako kierowca autobusu potrzebujesz odbyć dodatkowy kurs – kurs kwalifikacji wstępnej. Prowadzimy szkolenia kierowców zawodowych takie jak kwalifikacja wstępna oraz szkolenia okresowe. Współpracujemy z Urzędami Pracy co otwiera możliwość refundacji wybranych szkoleń na prawo jazdy.