501-230-456  
biuro@pkautokwiat.pl

05-240 Tłuszcz
ul. Warszawska 4

Kat. B1

PRAWO JAZDY KATEGORIA B1 UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • pojazdem samochodowym innym do przewozu osób o masie nieprzekraczającej 400 kg (lub do przewozu rzeczy – maks. 550 kg) i mocy nie większej niż 15 kW (20,4 KM). Są to samochody, które spełniają wymogi unijnej homologacji kategorii L7e. Dysponujemy pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, co oznacza, że po kursie prawa jazdy kategorii B1 będziesz mógł prowadzić pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (czyli motorower i quad).

WIEK

  • 16 lat lub 15 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.