501-230-456  
biuro@pkautokwiat.pl

05-240 Tłuszcz
ul. Warszawska 4

Kategoria A2

PRAWO JAZDY KATEGORIA A2 UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW (46,93 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WIEK

  • 18 LAT (17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna).