501-230-456  
biuro@pkautokwiat.pl

05-240 Tłuszcz
ul. Warszawska 4

Kategoria A1

PRAWO JAZDY KATEGORIA A1 UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,95KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
  • motocyklem trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WIEK

  • 16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców lub opiekuna)