501-230-456  
biuro@pkautokwiat.pl

05-240 Tłuszcz
ul. Warszawska 4

Kategoria A

PRAWO JAZDY KATEGORIA A UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

  • motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

WIEK

  • 24 lata
  • 20 lat (posiadanie 2 lata kategorii A2)